Mrs. Neerja Jain (Director)

Rudraksha.co.in

107, Jai Shree Krishna Residency,

1 New Navratna Complex,

Udaipur - 313001 Rajasthan-India

+91 294 2980737

+91 94137 63737

Mr. V. C. Shree Shreemal

B-81, Rajendra Marg,

Bapu Nagar, Jaipur

Rajasthan-India

+91 94137 63737